Hiển thị tất cả 25 kết quả

-16%
Hover

CORE I9 12900K | RAM 32GB | RTX 3080 TI 12GB | SSD 512GB

71.600.000

Giá khuyến mãi : 71.600.000

Tiết kiệm 13.400.000

Bảo hành 36 tháng

-7%
Hover

RYZEN 9 5950X | RAM 32GB | RTX 3080 12GB | SSD 512GB

66.250.000

Giá khuyến mãi : 66.250.000

Tiết kiệm 5.000.000

Bảo hành 36 tháng

-3%
Hover

CORE I9 12900K | RAM 32GB | RTX 2060 12GB | SSD 2TB

48.350.000

Giá khuyến mãi : 48.350.000

Tiết kiệm 1.650.000

Bảo hành 36 tháng

-14%
Hover

RYZEN 9 5950X | RAM 16GB | RTX 3060 12GB | SSD 512GB

38.560.000

Giá khuyến mãi : 38.560.000

Tiết kiệm 6.440.000

Bảo hành 36 tháng

-18%
Hover

CORE I9 12900K | RAM 16GB | RTX 3060 12GB | SSD 512GB

37.000.000

Giá khuyến mãi : 37.000.000

Tiết kiệm 8.100.000

Bảo hành 36 tháng

-14%
Hover

CORE I9 12900K | RAM 16GB | RTX 2060 12GB | SSD 512GB

35.400.000

Giá khuyến mãi : 35.400.000

Tiết kiệm 5.600.000

Bảo hành 36 tháng

-3%
Hover

CORE I7 12700F | RAM 36GB | RTX 2060 12GB | MÀN 27 INCH

34.650.000

Giá khuyến mãi : 34.650.000

Tiết kiệm 900.000

Bảo hành 36 tháng

-6%
Hover

RYZEN 9 5900X | RAM 16GB | RTX 3060 12GB | SSD 250GB

32.990.000

Giá khuyến mãi : 32.990.000

Tiết kiệm 2.010.000

Bảo hành 36 tháng

-10%
Hover

RYZEN 9 5900X | RAM 16GB | RTX 3060 12GB | SSD 250GB

31.350.000

Giá khuyến mãi : 31.350.000

Tiết kiệm 3.650.000

Bảo hành 36 tháng

-13%
Hover

PC Core i7 12700K | RAM 64GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

30.350.000

Giá khuyến mãi : 30.350.000

Tiết kiệm 4.650.000

Bảo hành 36 tháng

-0%
Hover

CORE I7 12700F | RAM 32GB | RTX 2060 12GB | SSD 512GB | HDD 1TB

30.100.000

Giá khuyến mãi : 30.100.000

Tiết kiệm 150.000

Bảo hành 36 tháng

-10%
Hover

PC Core i7 12700K | RAM 32GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

28.850.000

Giá khuyến mãi : 28.850.000

Tiết kiệm 3.150.000

Bảo hành 36 tháng

-12%
Hover

PC Core i7 12700K | RAM 32GB | SSD 512GB | RTX 2060 12GB

25.950.000

Giá khuyến mãi : 25.950.000

Tiết kiệm 3.450.000

Bảo hành 36 tháng

-15%
Hover

PC Core i5 12600K | RAM 16GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

25.050.000

Giá khuyến mãi : 25.050.000

Tiết kiệm 4.450.000

Bảo hành 36 tháng

-10%
Hover

PC Core i5 12600K | RAM 16GB | SSD 256GB | RTX 3060 12GB

24.250.000

Giá khuyến mãi : 24.250.000

Tiết kiệm 2.750.000

Bảo hành 36 tháng

-18%
Hover

PC Core i5 12600K | RAM 32GB | SDD 1TB | RTX 2060 12GB

23.950.000

Giá khuyến mãi : 23.950.000

Tiết kiệm 5.400.000

Bảo hành 36 tháng

-8%
Hover

PC Core i7 12700 | RAM 16GB | SSD 256GB | RTX 3060 12GB

23.850.000

Giá khuyến mãi : 23.850.000

Tiết kiệm 2.150.000

Bảo hành 36 tháng

-13%
Hover

PC Core i7 10700 | RAM 32GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

22.990.000

Giá khuyến mãi : 22.990.000

Tiết kiệm 3.510.000

Bảo hành 36 tháng

-14%
Hover

PC Core i5 12400F | RAM 64GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

22.750.000

Giá khuyến mãi : 22.750.000

Tiết kiệm 3.750.000

Bảo hành 36 tháng

-19%
Hover

PC Core i5 12400F | RAM 32GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

20.699.000

Giá khuyến mãi : 20.699.000

Tiết kiệm 5.001.000

Bảo hành 36 tháng

-14%
Hover

PC Core i5 12600K | RAM 32GB | SSD 512GB | RTX 2060 12GB

20.550.000

Giá khuyến mãi : 20.550.000

Tiết kiệm 3.450.000

Bảo hành 36 tháng

-13%
Hover

PC Core i7 10700 | RAM 32GB | SSD 1TB | RTX 2060 12GB

19.599.000

Giá khuyến mãi : 19.599.000

Tiết kiệm 2.901.000

Bảo hành 36 tháng

-21%
Hover

PC Core i7 10700 | RAM 16GB | SSD 256GB | RTX 2060 12GB

17.290.000

Giá khuyến mãi : 17.290.000

Tiết kiệm 4.610.000

Bảo hành 36 tháng

-13%
Hover

PC Core i5 10400F | RAM 32GB | SSD 512GB | RTX 3060 12GB

16.450.000

Giá khuyến mãi : 16.450.000

Tiết kiệm 2.550.000

Bảo hành 36 tháng

-21%
Hover

PC Core i5 12400F | RAM 16GB | SSD 256GB | RTX 2060 12GB

15.750.000

Giá khuyến mãi : 15.750.000

Tiết kiệm 4.250.000

Bảo hành 36 tháng

Chat Facebook
(8h00 - 21h00)

TRUNG TÂM TUYỂN SINH
Chat Zalo
(8h00 - 21h00)

TRUNG TÂM TUYỂN SINH
0947.987.333
(8h00 - 21h00)