-40%

Giá khuyến mãi : 3.890.000

Tiết kiệm 2.609.000

Bảo hành 36 Tháng

-27%
Hết hàng

Giá khuyến mãi : 5.490.000

Tiết kiệm 2.060.000

36 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 3.850.000

Tiết kiệm 1.149.000

Bảo hành 12 Tháng

-10%

Giá khuyến mãi : 21.222.000

Tiết kiệm 2.358.000

Bảo hành 36 Tháng

PC giả lập Dual Intel Xeon E5-2696V4 | Ram 128GB | GTX 1080Ti 11GB | NVME 1T

21.222.000
Bảo hành 36 Tháng
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Xeon E5 2696V4
 • RAM: 128GB
 • VGA: GTX 1080Ti 11GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-21%

Giá khuyến mãi : 13.150.000

Tiết kiệm 3.400.000

Bảo hành 36 tháng

-16%

Giá khuyến mãi : 15.795.000

Tiết kiệm 2.955.000

Bảo hành 36 tháng

-20%

Giá khuyến mãi : 17.150.000

Tiết kiệm 4.350.000

Bảo hành 36 tháng

-45%

Giá khuyến mãi : 330.000

Tiết kiệm 269.000

Bảo hành 12 Tháng

-16%

Giá khuyến mãi : 1.349.000

Tiết kiệm 250.000

12 Tháng

-13%

Giá khuyến mãi : 419.000

Tiết kiệm 60.000

Bảo hành 36 tháng

-30%

Giá khuyến mãi : 2.690.000

Tiết kiệm 1.160.000

24 Tháng

-15%

Giá khuyến mãi : 1.150.000

Tiết kiệm 200.000

Bảo hành 36 Tháng

-25%

Giá khuyến mãi : 4.890.000

Tiết kiệm 1.660.000

36 Tháng

-21%

Giá khuyến mãi : 3.850.000

Tiết kiệm 1.040.000

Bảo hành 36 tháng

-30%

Giá khuyến mãi : 5.350.000

Tiết kiệm 2.240.000

Bảo hành 36 Tháng

-27%

Giá khuyến mãi : 1.890.000

Tiết kiệm 700.000

Bảo hành 36 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 5.300.000

Tiết kiệm 1.600.000

Bảo hành 36 Tháng

-30%

Giá khuyến mãi : 4.220.000

Tiết kiệm 1.780.000

36 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 1.550.000

Tiết kiệm 450.000

Bảo hành 36 tháng

-16%

Giá khuyến mãi : 15.795.000

Tiết kiệm 2.955.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

15.795.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-14%

Giá khuyến mãi : 8.750.000

Tiết kiệm 1.400.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i3 12100F | RAM 16GB | GTX 1060 3GB

8.750.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-20%

Giá khuyến mãi : 17.150.000

Tiết kiệm 4.350.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

17.150.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-13%

Giá khuyến mãi : 14.850.000

Tiết kiệm 2.300.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060S 8GB

14.850.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-18%

Giá khuyến mãi : 11.050.000

Tiết kiệm 2.400.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i3 12100F | RAM 16GB | GTX 1660S 6GB

11.050.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-13%

Giá khuyến mãi : 11.950.000

Tiết kiệm 1.800.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 12400F | RAM 16GB | GTX 1660S 6GB

11.950.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-21%

Giá khuyến mãi : 13.150.000

Tiết kiệm 3.400.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 12400F | RAM 16GB | RTX 3050 8GB

13.150.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-21%

Giá khuyến mãi : 13.150.000

Tiết kiệm 3.400.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 12400F | RAM 16GB | RTX 3050 8GB

13.150.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-16%

Giá khuyến mãi : 15.795.000

Tiết kiệm 2.955.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

15.795.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-20%

Giá khuyến mãi : 17.150.000

Tiết kiệm 4.350.000

Bảo hành 36 tháng

PC Gaming i5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

17.150.000
Thông số sản phẩm
 • CPU: Intel Core i5 12400F
 • RAM: 16GB
 • VGA: RTX 3060 12GB
Chương trình khuyến mại

⭐ Tặng ngay Bộ phím chuột + Pad chuột và 5M dây mạng khi mua Full Bộ PC

⭐ Giảm ngay 100.000đ khi mua thêm Màn Hình Máy Tính

⭐ Giảm ngay 200.000đ khi mua thêm RAM

⭐ Giảm ngay 200.000đ nếu không lấy quà tặng

-21%

Giá khuyến mãi : 13.150.000

Tiết kiệm 3.400.000

Bảo hành 36 tháng

-20%

Giá khuyến mãi : 17.150.000

Tiết kiệm 4.350.000

Bảo hành 36 tháng

-10%

Giá khuyến mãi : 21.222.000

Tiết kiệm 2.358.000

Bảo hành 36 Tháng

-22%

Giá khuyến mãi : 5.300.000

Tiết kiệm 1.500.000

Bảo hành 12 Tháng

-33%

Giá khuyến mãi : 3.890.000

Tiết kiệm 1.910.000

Bảo hành 12 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 3.850.000

Tiết kiệm 1.149.000

Bảo hành 12 Tháng

-27%
Hết hàng

Giá khuyến mãi : 5.490.000

Tiết kiệm 2.060.000

36 Tháng

-27%

Giá khuyến mãi : 7.290.000

Tiết kiệm 2.710.000

36 Tháng

-13%

Giá khuyến mãi : 6.490.000

Tiết kiệm 1.010.000

36 Tháng

-28%

Giá khuyến mãi : 4.990.000

Tiết kiệm 1.910.000

36 Tháng

-36%

Giá khuyến mãi : 3.190.000

Tiết kiệm 1.810.000

Bảo hành 36 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 13.900.000

Tiết kiệm 4.090.000

Bảo hành 12 Tháng

-29%
-32%

Giá khuyến mãi : 8.900.000

Tiết kiệm 4.099.000

Bảo hành 12 Tháng

-29%

Giá khuyến mãi : 11.000.000

Tiết kiệm 4.490.000

Bảo hành 12 Tháng

-28%

Giá khuyến mãi : 9.950.000

Tiết kiệm 3.840.000

Bảo hành 12 Tháng

-30%

Giá khuyến mãi : 9.090.000

Tiết kiệm 3.909.000

Bảo hành 12 Tháng

-40%

Giá khuyến mãi : 180.000.000

Tiết kiệm 120.000.000

Bảo hành 36 tháng

Giá bán : 1.000.000.000

Bảo hành 36 tháng

Giá bán : 520.000.000

Bảo hành 36 tháng

Giá bán : 460.000.000

Bảo hành 36 tháng

Giá bán : 345.000.000

Bảo hành 36 tháng

Giá bán : 210.000.000

Bảo hành 36 tháng

-45%

Giá khuyến mãi : 1.750.000

Tiết kiệm 1.450.000

Bảo hành 24 Tháng

-44%

Giá khuyến mãi : 1.890.000

Tiết kiệm 1.510.000

Bảo hành 24 Tháng

-42%

Giá khuyến mãi : 2.090.000

Tiết kiệm 1.510.000

Bảo hành 24 Tháng

-40%

Giá khuyến mãi : 2.290.000

Tiết kiệm 1.510.000

Bảo hành 24 Tháng

-34%

Giá khuyến mãi : 2.990.000

Tiết kiệm 1.510.000

Bảo hành 24 Tháng

-13%

Giá khuyến mãi : 6.550.000

Tiết kiệm 950.000

Bảo hành 24 Tháng

-41%

Giá khuyến mãi : 1.580.000

Tiết kiệm 1.120.000

Bảo hành 24 Tháng

-39%

Giá khuyến mãi : 2.490.000

Tiết kiệm 1.610.000

Bảo hành 24 Tháng

-15%

Giá khuyến mãi : 1.150.000

Tiết kiệm 200.000

Bảo hành 36 Tháng

-25%

Giá khuyến mãi : 4.890.000

Tiết kiệm 1.660.000

36 Tháng

-21%

Giá khuyến mãi : 3.850.000

Tiết kiệm 1.040.000

Bảo hành 36 tháng

-30%

Giá khuyến mãi : 5.350.000

Tiết kiệm 2.240.000

Bảo hành 36 Tháng

-27%

Giá khuyến mãi : 1.890.000

Tiết kiệm 700.000

Bảo hành 36 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 5.300.000

Tiết kiệm 1.600.000

Bảo hành 36 Tháng

-30%

Giá khuyến mãi : 4.220.000

Tiết kiệm 1.780.000

36 Tháng

-23%

Giá khuyến mãi : 1.550.000

Tiết kiệm 450.000

Bảo hành 36 tháng

-40%

Giá khuyến mãi : 359.000

Tiết kiệm 240.000

Bảo hành 12 tháng

-42%

Giá khuyến mãi : 349.000

Tiết kiệm 250.000

Bảo hành 24 tháng

-40%

Giá khuyến mãi : 299.000

Tiết kiệm 200.000

Bảo hành 24 tháng

-17%

Giá khuyến mãi : 499.000

Tiết kiệm 101.000

Bảo hành 24 tháng

-17%

Giá khuyến mãi : 499.000

Tiết kiệm 101.000

Bảo hành 24 tháng

-36%

Giá khuyến mãi : 319.000

Tiết kiệm 180.000

Bảo hành 24 tháng

-37%

Giá khuyến mãi : 250.000

Tiết kiệm 149.000

Bảo hành 24 tháng

-47%

Giá khuyến mãi : 159.000

Tiết kiệm 140.000

Bảo hành 24 tháng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ MYPC.VN


{“@context”: “http://schema.org”,”@type” : “Organization”,”name”: “MYPC”,”url”: “https://mypc.vn/”,”description”: “Mypc.vn là website của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MYPC , chuyên cung cấp pc gaming , máy tính để bàn , laptop , linh kiện máy tính như : ram , cpu , vga , tản nhiệt … uy tín , giá rẻ hàng đầu Việt Nam !”,”email”: “[email protected]”,”sameAs” :[“https://www.facebook.com/MyPcVn”,
“https://twitter.com/mypc_vn”,”https://www.youtube.com/channel/UCO3b57Fg7Fpin3onLBvdjFQ/about”,”https://www.linkedin.com/company/my-pc”,
“https://www.pinterest.com/mypc_vn1/”,
“https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKXsugswsofSAw/sections/CAQqEAgAKgcICjCl7LoLMLKH0gMwjYDpBw?hl=vi&gl=VN&ceid=VN%3Avi”,
“https://mypc.vn/”],”contactPoint”: {“@type”: “ContactPoint”,”telephone”: “0979296555”,”contactType”: “customer service”,”areaServed”: “Việt Nam”}}


{“@context”: “http://www.schema.org”,”@type”: “LocalBusiness”,”@id”:”https://mypc.vn/”,”url”: “https://mypc.vn/”,”founder”: “NGÔ VĂN CAO”,”image”: “https://mypc.vn/wp-content/uploads/2021/09/logomypc2-2.png”,”email”:”[email protected]”,”name”: “MYPC”,”address”: {“@type”: “PostalAddress”,”addressLocality”: “Quận Cầu Giấy”,”addressCountry”: “VIỆT NAM”,”addressRegion”: “Hà Nội”,”postalCode”:”100000″,”streetAddress”: “Số 37 Ngõ 68 Phố Trung Kính , Phường Yên Hòa , Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội”},”description”: “Mypc.vn là website của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MYPC , chuyên cung cấp pc gaming , máy tính để bàn , laptop , linh kiện máy tính như : ram , cpu , vga , tản nhiệt … uy tín , giá rẻ hàng đầu Việt Nam !”,”priceRange”: “Liên hệ”,”telephone”: “0979296555”,”openingHoursSpecification”: [{“@type”: “OpeningHoursSpecification”,”dayOfWeek”: [“Monday”,”Tuesday”,”Wednesday”,”Thursday”,”Friday”,”Saturday”,”Sunday”],”opens”: “08:00″,”closes”: “17:30”}
],”hasMap”: “https://www.google.com/maps/place/C%C3%94NG+TY+TNHH+PH%C3%81T+TRI%E1%BB%82N+C%C3%94NG+NGH%E1%BB%86+MYPC/@21.015297,105.7951731,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdc8917cf93b5b775?sa=X&ved=2ahUKEwij5dCQ0Kz5AhVHsVYBHes9BQoQ_BJ6BAhIEAU”}}


{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “ShoppingCenter”,”name”: “MYPC”,”image”: “https://mypc.vn/wp-content/uploads/2021/09/logomypc2-2.png”,”@id”: “”,”url”: “https://mypc.vn/”,”telephone”: “0979296555”,”priceRange”: “1$-30000$”,”address”: {“@type”: “PostalAddress”,”streetAddress”: “Số 37 Ngõ 68 Phố Trung Kính , Phường Yên Hòa , Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội”,”addressLocality”: “Ha Noi”,”postalCode”: “100000”,”addressCountry”: “VN”},”geo”: {“@type”: “GeoCoordinates”,”latitude”: 21.015297,”longitude”: 105.7951731},”openingHoursSpecification”: {“@type”: “OpeningHoursSpecification”,”dayOfWeek”: [“Monday”,”Tuesday”,”Wednesday”,”Thursday”,”Friday”,”Saturday”,”Sunday”],”opens”: “08:00″,”closes”: “17:30”}
}


{“@context”: “http://schema.org”,”@type”:”WebSite”,”@id”:”https://mypc.vn/#website”,”url”:”https://mypc.vn/”,”name”:”MYPC”,”potentialAction”:{“@type”:”SearchAction”,”target”:”https://mypc.vn?s={search_term_string}”,”query-input”:”required name=search_term_string”}},”BlogPosting”,

{“@context”: “http://schema.org”,”@type”: “Person”,”name”: “NGÔ VĂN CAO”,”jobTitle”: “CEO & Founder”,”description”: “NGÔ VĂN CAO là người đại diện pháp luật của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MYPC”,”worksFor”: “MYPC”,”url”: “https://mypc.vn”,”telephone”: “0979296555”,
“address”: {“@type”: “PostalAddress”,”addressLocality”: “Hà Nội”,”addressRegion”: “Hà Nội”,”addressCountry”: “VN”}
}

 

p.last-modified {display: none;
}
#header.header.has-sticky .header-wrapper.stuck #mega_menu {margin-top: 1px !important;
}
.stuck {top: auto !important;position: absolute !important;left: 0;right: 0;margin: 0 auto;
}
.section-title-normal span {margin-right: 15px;padding-bottom: 7.5px;border-bottom: 0px solid rgba(0,0,0,0.1);margin-bottom: -2px;
}
.section-title-normal {border-bottom: 1px solid #020d46;
}
.box-vertical h5.post-title.is-large {font-size: 25px;font-weight: bold;
}