Active Office 2019 Bằng CMD Đảm Bảo 100% Thành Công 2023

Active Office 2019 bằng CMD đảm bảo 100% thành công 2022

Active Office 2019 sẽ giúp người dùng sử dụng trọn bộ công cụ văn phòng Office 2019 bản quyền. Có nhiều cách khác nhau giúp bạn kích hoạt một cách hợp pháp bộ công cụ này bao gồm cả mất phí và không mất phí. Tuy nhiên, chi phí bỏ ra để mua key bản quyền tương đối cao, không phải ai cũng có điều kiện thanh toán cho chúng.

Trong bài viết dưới đây MyPC sẽ hướng dẫn cài đặt từng bước cách Active Office 2019 bằng CMD, KMServer, KMS Vĩnh Viễn thành công 100% . Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2019 an toàn và hiệu quả thì cùng theo dõi bài viết nhé!

 

 

Active Office 2019 là việc kích hoạt bộ Office 2019 bản quyền hoàn toàn miễn phí. Bằng cách dùng công cụ của bên thứ 3. Cách này cực kì tiết kiệm vì bạn không phải bỏ thêm tiền để chi trả cho việc mua key kích hoạt.

Các phần mềm dùng để kích hoạt Office 2019 đều có một điểm chung. Đó là chúng đều áp dụng phương thức độc quyền của Microsoft mang tên Microsoft Key ManagementPhải nhắc lại dịch vụ này hoàn toàn hợp pháp. Mục đích của nó là kích hoạt trên quy mô lớn số lượng máy tính chạy hệ điều hành Windows của Microsoft cho nhân viên tại các công ty.

Phiên bản Microsoft Office 2019 có thể tiến hành kích hoạt
Sau đây là những phiên bản của Office 2019 mà bạn có thể sử dụng phương pháp thành công:
  • Microsoft Office 2019 Home and Student
  • Microsoft Office 2019 Personal
  • Microsoft Office 2019 Home and Business
  • Microsoft Office 2019 Professional
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus

 

Lưu ý: Khi sử dụng các phần mềm kích hoạt bản quyền của bên thứ 3. Bạn cần tắt các phần mềm Antivirus trước khi tiến hành. Nhưng với cách kích hoạt bản quyền này bạn không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ việc tiến hành thôi


Cách này sử dụng mã khóa sản phẩm KMS hợp pháp để kích hoạt sản phẩm Office 2019.

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền Admin
Bạn cần mở cửa sổ của Command Promt với quyền Quản trị. Tại nút Start phía dưới góc trái màn hình, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa “Command promt”.
Click chuột phải chọn “Run as administrator

Bước 2: Mở vị trí thư mục cài đặt Office trên máy tính

Mục đích của bước này để xác định vị trí thư mục đang chứa file cài đặt của Office 2019.
Đường dẫn mặc định thư mục chứa file Office 2019 của bạn thường sẽ là “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16” hoặc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
Nếu bạn không chắc chắn, đừng lo lắng, dán 2 đoạn code dưới đây vào Command Promt. Quá trình xác định sẽ đươc tự động hóa:
Dán đoạn code bên dưới vào Command Promt-> Nhấn Enter

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
Bước 3: Chuyển đổi giấy phép bán lẻ sang “bán sỉ“Nếu Office 2019 của bạn được tải từ trang chủ của Microsoft thì bước này là bắt buộc. Vì vậy nếu ngược lại, bạn có thể bỏ qua bước này nếu muốn.
Mục đích của bước 3 là để chuyển đổi từ phần mềm bán lẻ sang gói phần mềm bán sỉ

Dán đoạn code bên dưới vào Command Promt-> Nhấn Enter

for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%x”

 

Bước 4Kích hoạt Office bằng cách sử dụng mã sản phẩm KMS

Bạn cần đảm bảo máy tính đang kết nối bạn trong suốt quá trình chạy lệnh bên dưới:
Dán đoạn code bên dưới vào Command Promt-> Nhấn Enter
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /act

Chờ 1 lát để quá trình xử lý hoàn tất, đây là kết quả nếu mọi thứ suôn sẻ. Bạn sẽ thấy trên cửa sổ Command Promt hiện kết quả:
Command Promt Result:
C:\Windows\system32>cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
The system cannot find the path specified.
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%x”
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ppd.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ppd.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ul-oob.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ul-oob.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ul.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ul.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-pl.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-pl.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ppd.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ppd.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ul-oob.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ul-oob.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ul-phn.xrm-ms”
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ul-phn.xrm-ms
Office license installed successfully.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /setprt:1688
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Successfully applied setting.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Successfully applied setting.
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /act
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
—Processing————————–
Installed product key detected – attempting to activate the following product:
SKU ID: 85dd8b5f-eaa4-4af3-a628-cce9e77c9a03
LICENSE NAME: Office 19, Office19ProPlus2019VL_KMS_Client_AE edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 19, VOLUME_KMSCLIENT channel
Last 5 characters of installed product key: 6MWKP
—Exiting—————————–
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>

Cách này không được khuyến cáo, do sự cập nhật phiên bản mới của Microsoft Office.

Bước 1: Mở Text Document hoặc NotePadCopy đoạn code bên dưới dán vào

Copy đoạn code bên dưới dán vào Note pad/Text Document vừa mở:
@echo off title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2019&echo – Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1 :server if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com if %i%==4 goto notsupported cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo. cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server) explorer “http://MSGuides.com”&goto halt :notsupported echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp :halt pause >nul

Bước 2: Lưu text file với đuôi file là .cmd, tên file là “office2019.cmd

 

Lưu text file với đuôi file là .cmd

Bước 3: Chạy file này với quyền admin

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Vậy là xong, nếu trường hợp máy tính của bạn không kết nối với máy chủ KMS. Hãy thử chạy lại file office2019.cmd như trên.

Lưu ý:

  • Trong một số trường hợp, xuất hiện thông báo không thành công. Nhưng Office vẫn được kích hoạt bản quyền. Bạn nên thử mở Word để kiểm tra có bản quyền chưa sau mỗi lần chạy tệp .cmd.
  • Giấy phép của KMS cho Office 2019 chỉ có hiệu lực trong 180 ngày. Nhưng nó sẽ được gia hạn tự động nên bạn không cần phải lo lắng

Nếu các bạn cảm thấy cách trên có phần hơi dài dòng và nhiều thao tác thực hiện thì có thể sử dụng cách active office 2019 tự động bằng cmd từ một file*.cmd có sẵn.

Bước 1: Tải file active office 2019 về máy.

Bước 2: Giải nén file ra. Sau đó click chuột phải vào file office2019.cmd rồi chọn Run as administrator.

Bước 3: Các bạn nhấn Enter để bắt đầu chạy lệnh kích hoạt (Nếu nó không tự động chạy). Sau đó chờ ít phút. Khi thấy xuất hiện như hình bên dưới nghĩa là quá trình kích hoạt Office 2019 đã thành công.

Vậy là MyPC đã hướng dẫn bạn Active office 2019 cmd (kích hoạt office 2019 bằng cmd) mới nhất 2022. Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp trong bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và sử dụng phần mềm này hiệu quả nhất nhé!

Đừng quên để lại bình luận bên dưới nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết. Hoặc là những chủ đề hấp dẫn khác để tụi mình có động lực tiếp tục làm thêm nhiều chuyên mục khác nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.