Thiên Địa Không Còn Vào Được Nữa…

Thiên địa không còn vào được nữa...
Thấy trên FB bạn mình share thông tin diễn đàn khiêu dâm lớn nhất VN bị chặn mình vội vàng thử gõ trời đất chấm cơm thử thì đúng là không truy cập được. Mình không là thành viên hay quản trị viên gì của diễn đàn đó nên không rõ tình hình thế nào. Anh em MyPC chắc cũng không có nhiều điểm chung với diễn đàn đó, mình chỉ thông báo anh em biết vậy thôi.

Hai tháng trước thì các website sex như Pornhub, Xvideo cũng không vào được từ Việt Nam.

cover_thiendia_bi_Chan.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.