Download Camtasia Studio 9 2021 Full – Hướng Dẫn Cài Đặt

 

Cài đặt phiên bản mới nhất của Camtasia không ghi đè lên phiên bản trước đó và bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản. Nếu bạn muốn gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản Camtasia nào, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Tải xuống camtasia.exe sau khi mua hoặc từ đây .
 2. Xác định vị trí camtasia.exe .
  Trong hầu hết các trường hợp, tệp EXE nằm trong thư mục Tải xuống. Mở File Explorer và duyệt đến: C:\Users\ YOUR USERNAME \Downloads\
 1. Click đúp vào file camtasia.exe để bắt đầu cài đặt Camtasia.
 1. Nếu màn hình này xuất hiện, Camtasia đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Đóng cửa sổ và mở Camtasia.
 1. Chọn ngôn ngữ của bạn và nhấp vào Ok.
2020-02-21_16-00-24.jpg
 1. Đọc và chấp nhận Điều khoản cấp phép và nhấp vào Tùy chọn nếu bạn muốn tùy chỉnh cài đặt.
2020-02-21_16-01-03.jpg
 1. Nếu bạn bấm Options bạn có thể tùy chỉnh cài đặt như hình ở đây.
mceclip0.png

Mở Camtasia trên Windows 10

 1. Nhấp vào nút Bắt đầu (và chọn Tất cả ứng dụng nếu bạn thấy điều này)
Copy_of_2015-09-03_12-04-21.png
 1. Mở thư mục TechSmith và chọn Camtasia 2019.
mceclip2.png

Mở Camtasia trên Windows 8

 1. Nhấp vào nút Bắt đầu .
 2. Nhấp vào nút Xuống trên màn hình xếp Windows.
 1. Tìm phần TechSmith và chọn Camtasia 2019.
mceclip1.png

Mở Camtasia trên Windows 7

 1. Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Tất cả Chương trình.
 2. Mở thư mục TechSmith và chọn Camtasia 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *